MijnTuin.org

Privacyverklaring MijnTuin.org

Door zich toegang te verschaffen tot de MijnTuin website, verklaart de Internetgebruiker dat hij kennis heeft genomen van de informatie hieronder en geeft hij aan MijnTuin.org de toelating om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.

Het is niet uit te sluiten dat de tekst van de Privacy policy in de toekomst wijzigt. MijnTuin beveelt alle Internetgebruikers aan de tekst van deze verklaring af en toe opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

MijnTuin eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer zowel van de Internetgebruiker als van elke andere betrokken natuurlijke persoon, in overeenstemming met de geldende wetgeving. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is ET Groep bv met zetel gevestigd te 9820 Merelbeke, Fraterstraat 111, België.

Verwerking van uw persoonlijke gegevens


De persoonsgegevens die door de Internetgebruiker via de MijnTuin website (www.mijntuin.org) en/of in het kader van de daarop aangeboden diensten worden meegedeeld aan MijnTuin, worden door MijnTuin (ET Groep bv) verwerkt voor de volgende doeleinden: direct marketing, studies, klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde info/reclame.

De belangrijkste gegevens, die wij per individu kunnen verzamelen, zijn: naam, voornaam, woonplaats, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, e.a.
De volledige lijst met gegevens die we over u verzamelen kan u steeds consulteren, aanpassen en verwijderen op uw profielpagina

Rechtsgronden van de verwerking


Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (a),(b),(c),(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
(a) Toestemming
(b) Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
(c) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
(f) Noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen

Bewaarperiode


De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer en facturatie zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (Onder andere op het vlak van boekhouden en wettelijke garantieperiodes).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens


Elke internetgebruiker heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Cookies


Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website tijdens uw bezoek op uw harde schijf plaatst. Op de website van MijnTuin wordt gebruik gemaakt van ‘sessie, functionele en analytische cookies’. Sessie cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Bovendien bevatten deze cookies geen persoonsgegevens.

De cookies die worden aangemaakt door de Internetsite van MijnTuin laten toe dat de diensten worden afgestemd op de specifieke behoeften van elke Internetgebruiker, die kunnen worden geïdentificeerd met behulp van deze cookies.

De meeste Internetbrowsers zijn automatisch ingesteld om cookies te aanvaarden. Door de instelling van zijn Internetbrowser te wijzigen, kan de Internetgebruiker er echter voor zorgen dat hij verwittigd wordt telkens er een cookie wordt gestuurd of beletten dat cookies worden gecreëerd of bewaard op zijn harde schijf. MijnTuin kan echter de toegang tot haar Internetsite niet garanderen aan de Internetgebruiker indien de gebruiker de aanmaak van sessie en functionele cookies weigert.

De Gegevensbeschermingsautoriteit


Personen die dit wensen kunnen aanvullende informatie met betrekking tot de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bekomen bij de 'Gegevensbeschermingsautoriteit', Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. - Website

Google Analytics


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.